Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2018

8763 17c1 500
Reposted fromciarka ciarka viaobcawrajuuu obcawrajuuu
inhiseyes
[…] ta świadomość, że jesteś z kimś, kogo wcale nie znasz na wylot, kto ma w sobie jeszcze ogromny basen niedostępnych dla ciebie – przynajmniej teraz – myśli i danych. Że nie wpisałaś jeszcze wszystkich szyfrów. Mapa pełna białych plam – to było wspaniałe, Nadzieja, być z kimś, kto do końca życia będzie dla ciebie fascynujący.
— Radio Armagedon
Reposted fromblaugranaaa blaugranaaa viaobcawrajuuu obcawrajuuu
inhiseyes
Tęskniłem za tobą tak długo, aż w końcu mi się zdarzyłaś. Po prostu – obudziłem się pewnego ranka i miejsce obok mnie było nareszcie zajęte. Początkowo wydawało mi się, że sobie ciebie wymyśliłem. Umysły stęsknione nie różnią się od chorych - potrafią wymyślać niestworzone historie, mój mógł wymyślić ciebie. Ale nie pytam go o to. Nawet jeśli jesteś przeze mnie wymyślona, to i tak nie pozwolę ci odejść
— adamczyk
Reposted fromsfeter sfeter viaobcawrajuuu obcawrajuuu
inhiseyes

Reposted fromdrogadoraju drogadoraju viaobcawrajuuu obcawrajuuu
inhiseyes
Nie wys­tar­czy po­kochać, trze­ba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i prze­nieść ją przez całe życie.
— Konstanty Ildefons Gałczyński
Reposted fromxalchemic xalchemic viaobcawrajuuu obcawrajuuu
inhiseyes
9935 6a1f 500
Reposted fromslodziak slodziak viaobcawrajuuu obcawrajuuu
inhiseyes
- Słuchaj, nie rozmawialiśmy o tym, że mnie pocałowałeś.
- A ty oddałaś pocałunek?
- Tak.
- Wiem. Na tym polega urok pocałunków, że nie trzeba o nich rozmawiać.
— The Vampire Diaries
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaobcawrajuuu obcawrajuuu
inhiseyes
Nigdy nie wiesz, kto poszerzy Twoje źrenice i nasyci barwą tęczówki.
— z zeszytu
Reposted fromosaki osaki viaobcawrajuuu obcawrajuuu
inhiseyes
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
Reposted fromnormajeane normajeane viaobcawrajuuu obcawrajuuu
inhiseyes
Bo wszystko co we mnie,
kocha wszystko co w tobie.
— John Legend - All Of Me
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaobcawrajuuu obcawrajuuu
inhiseyes
To niepojęte, jak można tęsknić za osobą, zapachem, gestami, przytulaniem, bliskością. 
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viaobcawrajuuu obcawrajuuu
inhiseyes
Faceci, którzy czule całują swoje dziewczyny w czoło to najbardziej czarujące istoty na świecie.
inhiseyes
Płakać trzeba w spokoju. Tylko wtedy ma się z tego radość.
Chodźmy się kochać,
mówisz,
a ja nie muszę nigdzie iść bo kocham Cię tu i teraz
— Wiesław Myśliwski (via plastikowe)
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaobcawrajuuu obcawrajuuu
inhiseyes
- Zawsze to strasznie długo [...]
- Zawsze nie trwa wystarczająco długo, jeśli chodzi o ciebie.
— K.A. Tucker
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaobcawrajuuu obcawrajuuu
inhiseyes
7082 cb02 500
Reposted fromdeszcz deszcz viahahat hahat
inhiseyes
1459 bb3b
Reposted fromnutt nutt
inhiseyes
Nie jestem głupią romantyczką. Nie chcę niebios ani spadających gwiazd. Nie chcę kamieni szlachetnych ani złota. Już mam te rzeczy. Chcę ... pewnej ręki. Dobrej duszy. Chcę zasnąć i obudzić się wiedząc, że moje serce jest bezpieczne. Chcę kochać i być kochana.
— Shana Abe
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafreeway freeway
inhiseyes
Pewnego dnia zobaczysz ją trzymającą za rękę kogoś innego, kto wykorzystał twoją szansę. Ona nawet cię nie zauważy, ponieważ będzie zbyt zajęta śmianiem się z jego głupiego żartu, a widzenie tego pięknego uśmiechu na jej twarzy i uświadomienie, że nie jesteś jego powodem, spali twoje serce. I wtedy do ciebie dotrze: to była ona. To zawsze była ona.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawiks wiks
inhiseyes
6107 71c2
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viahahat hahat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl